wachttijden NZA format (1)

 

Wat bieden wij – en wat zijn onze wachttijden ?

Boven aan deze pagina staan onze wachttijden in het NZA formaat.  Klikt u hier svp op: deze wachttijden worden steeds bijgewerkt.

Wij bieden niet-acute oogheelkundige hulp. Wij stellen diagnoses, meestal  op verwijzing van een huisarts. Hierdoor worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u geen verwijzing heeft moeten wij de kosten direct aan u doorberekenen. Zie hiervoor de pagina ‘kosten’.  Na diagnose kunt u in de regel verder begeleid, onderzocht en behandeld worden door de aanwezige medewerkers. Binnen onze praktijk  worden GEEN chirurgische handelingen verricht. Indien dit noodzakelijk is, zult u verwezen worden naar een chirurgisch centrum. Een verslag hiervan sturen wij naar uw huisarts en/of uzelf. Verzending naar uw huisarts vindt plaats via post en/of beveiligde email. U kunt uw keuze altijd aan ons kenbaar maken.

Onze  ervaren oogartsen bieden een persoonlijke begeleiding, die leidt tot een optimale kwaliteit van de geboden zorg. De oogartsen zijn BIG geregistreerd.

Wachttijden: Een afspraak kan doorgaans binnen 1 week worden gemaakt, onze maximale wachttijd is – voor alle verzekerden – binnen 15 werkdagen. Er zijn geen speciale wachttijden voor verzekerden van verschillende verzekeraars -of  verschillende polissen van verzekeraars.  Wilt u eerder gezien worden – en wij hebben geen mogelijkheid hiertoe- kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekering voor wachttijd bemiddeling.

Het kan voorkomen dat u ingedruppeld wordt voor een diagnostisch onderzoek, hiervan stellen wij u  tevoren op de hoogte. Op de dag van dit onderzoek kunt u GEEN auto motor/ fiets  te besturen .  Het verminderd zien door de oogdruppels kan een paar uur aanhouden, daarna gaat dit effect langzaam weg.  Geen andere klachten zijn te verwachten n.a.v. deze druppels.

Mocht u naar aanleiding van uw bezoek aan onze praktijk onverwachte bijwerkingen ervaren, neemt u dan altijd contact met ons op, zodat wij voor u kunnen inschatten hoe te handelen. (mobiel tel nr: 0650489324).

In de praktijk is werkzaam de oogarts;  T.H. Oei en twee gediplomeerde technisch oogheelkundig assistenten (TOA).  Martina en Bianca. Verder krijgen wij ondersteuning van de medewerkers van het team van Eye Wish Opticiens.  Wij werken nauw samen met het VUmc,  De Boelelaan 1117, 1081 HV  te Amsterdam en voor diagnostiek met het OMC, De Lairessestraat 59, 1071NT te Amsterdam.

Oogzorg Opticus is gecertificeerd  het HKZ-KO keurmerk te dragen. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat wij de zaken intern goede op orde hebben, de patient altijd centraal staat en dat wij als organisatie voortdurend en systematisch werken aan verbetering van ons aanbod. Ieder jaar controleert KIWA of onze organisatie nog voldoet aan de eisen van het keurmerk.

ko-logo-fc
kiwa