Gecontracteerde en niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Hoewel wij ernaar streven met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten lukt dit niet altijd. Wij voldoen weliswaar aan alle instapvoorwaarden, maar worden simpelweg ” te klein”  benoemd door sommige zorgverzekeraars.
Hieronder vindt u een overzicht per jaar. Gelukkig kunt u eventuele vorderingen in de meeste gevallen aan ons overdragen, zodat wij namens u de nota kunnen indienen indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering.  Helaas is dit niet het geval bij zorgverzekering Menzis-Anderzorg-Hema, hiervoor geldt dat u de nota zelf moet indienen bij de zorgverzekering.
2024:
Contract afgesloten met:
Zilveren Kruis: waaronder Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis,Avero Achmea, De Friesland;
CZ:  CZ, OHRA, Delta Lloyd;
ASR: ASR, Ditzo;
DSW: DSW;
Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid : Meerjarig contract afgesloten- doorlopend tot 2027;
ONVZ: akkoord bereikt over rechtstreeks indienen en betalen van de nota door ONVZ
Geen contract – maar u kunt de nota overdragen aan ons:
VGZ: Unive, IZA, UMC, VGZ, IAK
Hiervoor geldt de volgende regel: Wanneer niet alle kosten worden vergoed -dat wisselt soms( meestal 75-100%) hoeft u zelf niets te  extra te vergoeden, dit valt onder onze ‘coulance -regeling’. Het eigen risico is uiteraard altijd voor uw rekening.
Menzis/Ander Zorg/Hema: 
De rekening gaat rechtstreeks naar u – als verzekerde – en u dient de nota in bij Menzis/Ander Zorg/Hema. Het deel wat wordt vergoed – betaalt u aan ons. Het eigen risico is uiteraard altijd voor uw rekening. Het is meer werk voor u – het kost u geen extra kosten.
Wilt u informatie : belt u ons 06 50 489 324 – dit nummer is alle dagen per week bereikbaar, ook op zon en feestdagen -liefst tussen 9.00 – 19.00.
Het wettelijk eigen risico is voor alle personen boven de 18 jaar voor 2023 vastgesteld op € 385,00 per jaar, gelijk aan 2023.
—————————————————————————————————————————————————
Contract  2023 afgesloten met:
Zilveren Kruiswaaronder Zilveren Kruis, FBTO,Interpolis,Avero Achmea, De Friesland; 
CZ: CZ, OHRA, Delta Lloyd Nationale Nederlanden; 
Zorg en zekerheid; contract afgesloten;
ASR/DSW:DSW,ASR, Ditzo – DSW;
ASR/Ditzo : 
ONVZ: akkoord bereikt over rechtstreeks indienen en betalen van de nota door ONVZ
Geen contract – maar u kunt de nota overdragen aan ons:
Hiervoor geldt de volgende regel: Wanneer niet alle kosten worden vergoed -dat wisselt som( meestal 75-100%) hoeft u zelf niets te  extra te vergoeden, dit valt onder onze ‘coulance -regeling’. Het eigen risico is uiteraard altijd voor uw rekening.
VGZ: Unive, IZA, UMC, VGZ, IAK
Geen contract – een cessie  (overdracht) wordt niet toegestaan: 
Menzis/Ander Zorg/Hema: 
Voor verzekerden van Menzis mag per 1.7.2019 geen cessie meer worden gebruikt. De rekening gaat rechtstreeks naar u – als verzekerde – en u dient de nota in bij Menzis/Ander Zorg/Hema. Het deel wat wordt vergoed – betaalt u aan ons. Het eigen risico is uiteraard altijd voor uw rekening. Jammer dat Menzis dit standpunt heeft ingenomen, het is helaas niet anders tot op dit moment.
Het wettelijk eigen risico is voor alle personen boven de 18 jaar voor 2023 vastgesteld op € 385,00 per jaar, gelijk aan 2023.
                                                     2023:
 Contract afgesloten met:
Zilveren Kruis,  waaronder Zilveren Kruis, FBTO,Interpolis,Avero Achmea, De Friesland; 
CZCZ, OHRA, Delta Lloyd Nationale Nederlanden; 
Zorg en zekerheid;
ASR/DSW:DSW,ASR, Ditzo – DSW;
ASR/Ditzo : 
ONVZ: akkoord bereikt over rechtstreeks indienen en betalen van de nota door ONVZ
Geen contract:
Net als voorgaande jaren  hebben wij geen contract kunnen afsluiten: maar de nota kunnen wij indienen via een cessie-formulier:
Menzis: Menzis, Ander Zorg (helaas moet u hier wel eerst zelf de nota indienen.
VGZ: Unive, IZA, UMC, VGZ, IAK
Het wettelijk eigen risico is voor alle personen boven de 18 jaar voor 2019 vastgesteld op € 385,00 per jaar, gelijk aan 2018.
 Oogzorg Opticus adviseert, wanneer u een vrije keuze wilt (behouden) in zorgverleners, apotheek enz.,  te kiezen voor een BASIS POLIS met vrije keuze. ( Dit heeft niets te maken met eventuele aanvullende verzekeringen). Er zijn 3 soorten basisverzekeringen:
1: Vrije keuze (restitutie polis),  U bent totaal vrij in het kiezen van uw zorgverlener en zorgleveranciers; en krijgt 100% vergoeding van de marktconforme tarieven.
2: Ruime keuze ( natura polis), 100% vergoeding  voor marktconfomre tarieven bij zorginstellingen waar uw zorgverzekering een contract mee afsluit; Er is een weliswaar ruime keuzen maar  er wordt 75-80% vergoed van de marktconforme tarieven bij zorgverleners met wie geen contract is afgesloten. Deze polissen dragen vaak de naam “zorg-zeker”. Heeft u een dergelijke polis dan valt het niet vergoede deel onder onze ‘coulance-regeling’, waardoor u geen vergoeding bent verschuldigd aan ons over het niet vergoede deel van de zorgkosten.
3:budget polis (natura polis met zeer beperkte keuze in ziekenhuizen en zorgverleners:  er wordt mogelijk geen vergoeding of, 50- 65% van de marktconforme tarieven vergoed bij bezoek aan ziekenhuizen waar geen contract mee is. Indien u een dergelijke polis heeft en er is geen contract, neemt u dan s.v.p. contact met ons op op telnr 06 50 489 324.