De kosten

Worden de kosten vergoed door mijn zorgverzekering?

Alle kosten voor consult en behandeling betreffen  “medisch specialistische zorg”, en vallen hierdoor onder de basisverzekering en worden door alle zorgverzekeraars vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u bij een eerste bezoek een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

CBR Keuringen (niet verzekerde zorg) voor het rijbewijs; deze kosten  variëren van  € 100,– tot € 125,–  en betaalt u zelf. Wij zijn voor keuringen aangesloten bij Zorgdomein -CBR, dit versnelt de procedure aanzienlijk omdat wij direct in uw CBR dossier de resultaten kunnen invullen. Natuurlijk vragen wij hiervoor uw toestemming! Neemt u alle formulieren mee naar uw afspraak.

Passantentarieven ( voor onverzekerden) zijn te vinden in een apart hoofdstuk – en zijn voor 2022 gelijk aan 2021.

Met veel zorgverzekeraars hebben wij een contract en sturen de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekering . De zorgverzekeraar betaalt het bedrag van de nota rechtstreeks aan ons.

Voor alle niet gecontracteerde zorgverzekeraars kunt u de vordering aan ons overdragen door een akte van cessie te ondertekenen, wij zijn dan in staat om de declaratie, namens u in te dienen.  De zorgverzekeraar betaalt de nota rechtstreeks aan ons.

Een tweede mogelijkheid (voor niet gecontracteerde zorg) is:

  1. U ontvangt aan het einde van de behandeling een nota van Oogzorg Opticus
  2. U dient de nota direct in bij uw zorgverzekering
  3. Na ontvangst van het vergoedingsbedrag betaalt u aan Oogzorg Opticus. (NL82 INGB 0662 3918 53)

De gehanteerde tarieven vanaf 2015:  deze maximum tarieven worden vastgesteld door de overheid (NZa); met individuele zorgverzekeraars worden prijsafspraken gemaakt.

Boven de 18 jaar heeft u altijd een (wettelijk)  eigen  risico. Voor zowel 2022 als 2021 geldt een bedrag van  € 385,–  per jaar. De zorgkosten worden altijd verrekend met uw eigen risico. Voor vragen of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of contact met ons opnemen per mail: info@oogzorgopticus.nl of per telefoon 06 50 489 324. Voor een volledig   overzicht verwijzen wij naar ons hoofdstuk :  zorgverzekeraars.

Oogzorg Opticus vindt het belangrijk dat iedere burger zijn eigen zorgverlener en apotheek mag  kiezen, en adviseert hierom een polis af te sluiten met een zogenaamde “Vrije Keuze” in  de basisverzekering van de zorgverlener ( restitutiepolis). Sinds 2015 is er een verschil in de basispolis pakketten, u zult soms de kleine letters moeten induiken; Een naam zoals “Basis polis Zeker” betekent niet dat u verzekerd bent van “Vrije Keuze”. Alleen Vrije keuze polis betekent dat u vrije keuze heeft. Pas op:  er bestaat ook een “budget-polis” waardoor zorg, bij niet gecontracteerde zorgverleners, niet volledig wordt vergoed en er slechts een beperkt aanbod aan zorgverleners en ziekenhuizen overblijft.