Klachten

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft of ontevreden bent. Een volledige klachtenprocedure is te verkrijgen bij alle medewerkers in de praktijk, wij gaan in het kort in op de mogelijkheden:

Voorleggen aan uw zorgverlener:

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw specialist. Onze oogartsen stellen het zeer op prijs de gelegenheid te krijgen uw klachten met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen gemakkelijk af. Maar als uw specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. Wanneer u dit prettig vindt kunt u uw klacht ook bespreken met de andere oogarts of onze praktijkmanager, wie u kan bijstaan in het bemiddelen van uw klacht.

Voorleggen aan onze interne klachtencommissie:

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze speciaal aangestelde klachtenfunctionaris de heer mr. C. de Valk, voorzitter van onze  interne klachtencommissie;  te bereiken op telefoonnummer 06 50 489 324 of per post aan de heer mr. C. de Valk , voorzitter klachtencommissie Stichting Oogzorg Opticus, Schoorsteen 18, 1431LV  info@oogzorgopticus.nl t.a.v. Hr. mr. C. de Valk.

 

Per  1 januari 2017  zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie EZa.  Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgerond kan de patient besluiten dat er een geschil is en die aanhangig maken bij de geschillencommissie EZa. De geschillencommissie EZa komt binnen 6 maanden met een bindend oordeel en heeft – op basis van de wet- bevoegdheid schadevergoedingen tot € 25.000,– toe te wijzen. De kosten van de geschillenprocedure komen ten laste van Oogzorg Opticus. De patient is verplicht een bedrag van € 50,– te betalen alvorens een geschil in behandeling wordt genomen.

Zie hiervoor verder www.EZa.nl

Voor verdere informatie kunt u onze praktijkmanager bereiken onder telefoonnummer 0650489324, per post naar: Schoorsteen 18, 1431LV Aalsmeer  of per mail: info@oogzorgopticus.nl

Emailverkeer is minder veilig dan u wellicht denkt, daarom is het veiliger contact op te nemen per telefoon of per post. Wanneer u ons een email wil sturen kunt u het beste in ieder geval geen BSN nummer of persoonlijke/gevoelige informatie uitwisselen.