Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteitsbeleid
Stichting Oogzorg Opticus is gecertificeerd Het HKZ-KO keurmerk te dragen. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat wij de zaken intern goed op orde hebben;  de patient bij ons altijd centraal staat en wij voortdurend en systematisch werken aan verbetering van ons zorgaanbod. Het onafhankelijke certificeringsbureau KIWA stelt in een jaarlijkse audit vast dat wij blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen en toelatingscriteria.

In juni 2016 bezocht de Inspectie van Volksgezondheid  (IGZ) ons onaangekondigd in het kader van steekproefsgewijze bezoeken aan klinieken. Op alle onderdelen werden wij als ‘goed ‘beoordeeld. De inspecteurs concludeerden dat wij voldoen aan alle voorwaarden voor goede zorg.

De  BIG geregistreerde oogartsen worden  periodiek- vijfjaarlijks  middels een kwaliteitsvisitatie beoordeeld door de visitatiecommissie van  het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. (NOG). De laatste visitatie vond plaats in november 2022. alle onderdelen werden als ‘goed’ beoordeeld en werd afgerond zonder (zwaarwegende) adviezen aan de praktijk en de oogartsen.

Veiligheidsbeleid:
Een speerpunt binnen onze praktijk; wij vragen u samen met de oogarts te werken aan uw veiligheid. Neemt u bij een bezoek aan de oogarts alle informatie mee over de medicijnen die u gebruikt, vertel aan uw oogarts over alle belangrijke zaken en/of veranderingen in uw gezondheid. Ziet u een mogelijke onveilige situatie, meldt u dat svp aan de oogarts of praktijkassistente. Een uitgebreide folder Veiligheid is op te vragen bij alle medewerkers in de praktijk.

COVID-19 en de maatregelen – hiervoor verwijzen wij u naar onze welkomstpagina, deze wordt steeds up to date gehouden.

ko-logo-fc