Privacyreglement

Stichting Oogzorg Opticus

Met uw persoonlijke gegevens wordt binnen Stichting Oogzorg omgegaan volgens de regels die ons gesteld worden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Deze wet wordt vervangen per 25 mei 2018 door de Europese privacy wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De autoriteit Persoonsgegevens is beheerder/handhaver van deze wet. Wij conformeren ons aan de wettelijke regels.

Ons privacyreglement is verkrijgbaar bij de praktijkmanager en/of de behandelend oogarts.

Vragen of informatie:

Voor verdere vragen kunt u altijd onze praktijkmanager bereiken op het vaste telefoonnummer of het mobiele nummer van de praktijk: 020-6440793 of 06 50 489 324. of info@oogzorgopticus.nl