Gecontracteerde en niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Hoewel wij ernaar streven met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten lukt dit niet altijd. Wij voldoen weliswaar aan alle instapvoorwaarden, maar zijn simpelweg” te klein” voor sommige zorgverzekeraars.
Hieronder vindt u een overzicht per jaar. Gelukkig kunt u eventuele vorderingen aan ons ons overdragen zodat wij namens u de nota kunnen indienen, indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering. 
Voor 2018 zijn de onderhandelingen al gestart,en er zijn afrondende fases bereikt. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
                                                      2018
Contract afgesloten met:
Zilveren Kruiswaaronder Zilveren Kruis, FBTO,Interpolis,Avero Achmea, De Friesland
CZ: CZ, OHRA, Delta Lloyd
Nog in onderhandeling voor 2018
DSW:DSW,ASR,Ditzo
ONVZ: akkoord bereikt over rechtstreeks indienen en betalen van de nota door ONVZ
                                                   2017 
contract afgesloten met:
CZ: CZ, OHRA, Delta Loyd :
Zilveren Kruis, waaronder Zilveren Kruis, FBTO, Interplos, Avero Achmea, De Friesland 
DSW: DSW
ONVZ: wij hebben een akkoord over het rechtstreeks insturen en verrekenen van nota’s door ons aan de zorgverzekering.
Geen contract kunnen afsluiten: maar de nota kan, via een cessieformulier, namens u worden ingediend; waarna de zorgverzekering rechtstreeks aan ons betaald:
Menzis, Menzis, Ander Zorg, Azivo
VGZ: Unive, IZA, UMC,VGZ,IAK
Zorg en Zekerheid
Het wettelijk vastgestelde eigen risico voor iedereen boven de 18 jaar is  voor zowel 2018 als 2017 € 385,– per jaar.
Oogzorg Opticus adviseert, wanneer u een vrije keuze wilt (behouden) in zorgverleners, apotheek enz.,  te kiezen voor een BASIS POLIS met vrije keuze. ( Dit heeft niets te maken met eventuele aanvullende verzekeringen). Er zijn 3 soorten basisverzekeringen:
1: Vrije keuze (restitutie polis),  U bent totaal vrij in het kiezen van uw zorgverlener en zorgleveranciers; en krijgt 100% vergoeding van de marktconforme tarieven.
2: Ruime keuze ( natura polis), 100% vergoeding  voor marktconfomre tarieven bij zorginstellingen waar uw zorgverzekering een contract mee afsluit; Er is een weliswaar ruime keuzen maar  er wordt 75-80% vergoed van de marktconforme tarieven bij zorgverleners met wie geen contract is afgesloten. Deze polissen dragen vaak de naam “zorg-zeker”. Heeft u een dergelijke polis dan valt het niet vergoede deel onder onze ‘coulance-regeling’, waardoor u geen vergoeding bent verschuldigd aan ons over het niet vergoede deel van de zorgkosten.
3:budget polis (natura polis met zeer beperkte keuze in ziekenhuizen en zorgverleners:  er wordt mogelijk geen vergoeding of, 50- 65% van de marktconforme tarieven vergoed bij bezoek aan ziekenhuizen waar geen contract mee is. Indien u een dergelijke polis heeft en er is geen contract, neemt u dan s.v.p. contact met ons op op telnr 06 50 489 324.
 ———————————————————————————————-
                                            2016,  vorig jaar:
Gecontracteerde zorgverzekeraars 2016: alle nota’s worden wettelijk afgesloten na 90 – 120 dagen  en gaan  hierna direct naar uw zorgverzekering bij:
  • CZ : CZ, OHRA, Delta Loyd
  • ZILVEREN KRUIS, waaronder o.a. Zilveren Kruis, FBTO,Interpolis, Avero Achmea, De Friesland
  • VGZ : waaronder o.a.  Unive, IZA, UMC, VGZ, IAK
  • DSW: DSW
  • ONVZ: niet gecontracteerd maar de nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering zodat ONVZ voor de afwikkeling zorg draagt

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars waarbij de nota kan worden overgedragen dmv een cessieformulier hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

1:dmv van een zogenaamd cessieformulier kunt u u de vordering aan ons overdragen, wij sturen de nota naar uw verzekering en het notabedrag wordt aan ons uitgekeerd;

2: De nota wordt ingediend door-  en betaald aan-  de verzekerde, waarna u het bedrag aan ons kunt overmaken bij:  

  • Zorg en Zekerheid
  • Multizorg: o.a. VVAA, PNO,Ditzo, ASR.
  • Menzis: waaronder  o.a.Menzis, Anderzorg, Azivo

In het geval van een restitutiepolis wordt 100% vergoed van de marktconforme tarieven, in geval van een naturapolis wordt 80% vergoed van deze tarieven. Oogzorg Opticus vindt het belangrijk dat iedere burger zijn eigen zorgverlener en apotheek mag  kiezen, en adviseert hierom een polis af te sluiten met een zogenaamde “Vrije Keuze” in  de basisverzekering van de zorgverlener ( restitutiepolis). de marktconforme tarieven. Heeft u een naturapolis, dan wordt 75-80% vergoed. Wij hanteren  in deze situatie  de “coulanceregeling” waarbij wij de 20%-25%  voor onze rekening nemen.

 

Voor inlichtingen over de afspraken met de zorgverzekeringen verwijzen wij u naar uw zorgverzekering, of kunt u ons bereiken per mail: info@oogzorgopticus.nl  of op 06 50 489 324.

 Oogzorg Opticus vindt het belangrijk dat iedere burger zijn eigen zorgverlener en apotheek mag  kiezen, en adviseert hierom een polis af te sluiten met een zogenaamde “Vrije Keuze” in  de basisverzekering van de zorgverlener ( restitutiepolis).
Sinds 2015 is er een verschil in de basispolis pakketten; u zult soms de kleine letters moeten induiken: Een polisnaam zoals “Basis polis Zeker” betekent niet dat u verzekerd bent van “Vrije Keuze”. Alleen “Vrije keuze polis”betekent dat u vrije keuze heeft. Pas op:  er bestaat ook een “budget-polis” waardoor zorg, bij niet gecontracteerde zorgverleners, niet volledig wordt vergoed en er slechts een beperkt aanbod aan zorgverleners en ziekenhuizen overblijft.